Voor verwijzers

Een (behandel)traject binnen Samen Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering door de zorgverzekeraar. Voorwaarde voor vergoeding betekent wel een verwijzing vanuit de huisarts (of een ander medisch specialisme). Verwijzing dient bij voorkeur te worden gedaan middels mail.

 • Een verwijzing per mail is ook mogelijk. De verwijzing dient dan minstens de volgende zaken te bevatten voor vergoeding vanuit de verzekering:
 • Verwijsreden/vermoeden van diagnose
 • Verwijsdatum
 • Naam huisarts en persoonlijke AGB-code
 • Naam, geboortedatum en BSN van de verwezen persoon
 • Polisnummer van de verwezen persoon
 • Verwijzing dient gericht te zijn aan Samen Psychotherapie t.a.v. A.S. Scholtens, psychotherapeut (BIG:89934165316 ; AGB: 94113072)

Als (mogelijk toekomstig) cliënt mag je ook jezelf verwijzen. Kosten worden dan echter niet vergoed door de zorgverzekeraar. Voor de dan geldende tarieven kan contact gezocht worden met mij via de ‘contactpagina’.

Voor vragen over kwaliteitswaarborging van de zorg wordt verwezen naar mijn kwaliteitsstatuut

Contra-indicaties voor aanmelding binnen Samen Psychotherapie

Niet alle behandelingen kunnen binnen Samen Psychotherapie worden vorm gegeven. Dit heeft vaak te maken met het karakter van de behandeling die nodig is, of de hoge mate van medische zorg die hiermee gepaard kan gaan. Daarom hanteert Samen Psychotherapie de volgende contra-indicaties voor behandeling:

 • Acute psychose;
 • Eetstoornissen, waarbij er lichamelijk ernstige risico’s aanwezig zijn;
 • Genderdysforie, waarbij de wens bestaat tot HRT of SRS;
 • Ernstige conversiestoornissen, waarbij een multidisciplinair behandelteam vereist is;
 • Acute suïcidaliteit;
 • Problematiek, waarbij er geen psychiatrische/psychologische grondslag is;
 • Diagnostiek zonder verdere wens tot behandeling (denk aan: enkel ADHD-onderzoek, waarbij enkel de wens tot classificatie bestaat zonder wens tot opvolging);
 • Verslaving als primaire diagnose.

Niet-verzekerde zorg

Samen Psychotherapie levert geen particuliere (niet verzekerbare) zorg, zoals hulp bij primair relatieproblemen, hulp bij primair problemen met werk, zoals overspanning en burn-out; ook de behandeling van primair aanpassingsstoornissen, bijvoorbeeld na echtscheiding, bij rouw, verlies van werk, valt niet onder de basisverzekering en wordt daarmee niet geleverd door Samen Psychotherapie. Cliënten kunnen dus niet verwezen worden voor niet-verzekerbare zorg.