EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.

Men spreekt van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS) als iemand is blootgesteld aan een (dreigende) dood, ernstige verwonding of seksueel geweld en daarna langer dan een maand last heeft van herbelevingen, vermijding, negatieve veranderingen in cognities en stemmingen en duidelijke veranderingen in prikkelbaarheid en onrust. EMDR is – naast cognitieve gedragstherapie -de aanbevolen therapie bij PTSS.

Bron: www.emdr.nl